Termin kolokwium i egzaminu z Metod biotechnologicznych w ochronie środowiska

 
Kolokwium - 05.04.2018 (czwartek), godzina 12:15, sala 9B

Kolokwium poprawkowe -

Egzamin - 06.06.2018 (środa), godzina 10:00, sala 9B

Egzamin II termin oraz egzamin poprawkowy -

Termin kolokwium i egzaminu z Fizjologii Bakterii

Kolokwium - 22.01.2019 (wtorek), godzina 12:30, sala 103B

Kolokwium poprawkowe - 25.01.2019 (piątek), godzina 13:00, sala 346A

Egzamin - 04.02.2019 (poniedziałek), godzina 9:30, sala 103B

Egzamin II termin oraz egzamin poprawkowy - 04.03.2019 (po), godzina 12:00, sala 102B

Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2018-2019

Tematyka prace jest związana z kierunkiem badań członków zespołu, tematy teoretycznych prac licencjackich są wstępem do tematów pracy magisterskiej.

więcej szczegółów w prezentacji na http://www.biol.uw.edu.pl/pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=444

Spotkanie organizacyjne w sprawie licencjatu w Grupie Fizjologia Bakterii w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej odbędzie się w dniu 25.06.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w pokoju socjalnym Instytutu Mikrobiologii na IV piętrze. Proponuję, żeby spotkać się przy sekretariacie IM.

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW