Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2018-2019

Tematyka prace jest związana z kierunkiem badań członków zespołu, tematy teoretycznych prac licencjackich są wstępem do tematów pracy magisterskiej.

więcej szczegółów w prezentacji na http://www.biol.uw.edu.pl/pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=444

Spotkanie organizacyjne w sprawie licencjatu w Grupie Fizjologia Bakterii w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej odbędzie się w dniu 25.06.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w pokoju socjalnym Instytutu Mikrobiologii na IV piętrze. Proponuję, żeby spotkać się przy sekretariacie IM.

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW