Termin kolokwium i egzaminu z Fizjologii Bakterii

Kolokwium - 22.01.2019 (wtorek), godzina 12:30, sala 103B

Kolokwium poprawkowe - 25.01.2019 (piątek), godzina 13:00, sala 346A

Egzamin - 04.02.2019 (poniedziałek), godzina 9:30, sala 103B

Egzamin II termin oraz egzamin poprawkowy - 04.03.2019 (po), godzina 12:00, sala 102B