Ćwiczenia z Fizjologii Bakterii

Tematy i kolejność ćwiczeń z Fizjologii Bakterii w roku akademickim 2019/20

dr Dorota Korsak

Na pierwsze ćwiczenia prosimy o przyniesienie próbki żywności (np. wędzone ryby). Skrypt z "Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Listeria w żywności" prosimy przynosić przez wszystkie cztery ćwiczenia.

1. 27.11.2019 - Badanie wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

2. 29.11.2019 - Dziełanie antybiotyków B-laktamowych na bakterie

3. 04.12.2019 - Metoda sferoplastyzacji

4. 27.11 - 06.12.2019 - Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Listeria w żywności

 

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW

1. 11.12.2019 - Identyfikacja genów oporności na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę u wybranych bakterii glebowych

2. 13.12.2019 - Badanie aktywności enzymatycznej lizozymu

3. 18.12.2019 - Indukowane zjawisko autolizy u bakterii

4. 20.12.2019 - Oznaczanie alkalicznej fosfatazy Escherichia coli

 

dr hab. Agata Krawczyk-Balska

1. 8.01.2019 - Badanie tolerancji bakterii na antybiotyki β-laktamowe cz.1

2. 10.01.2019 - Badanie tolerancji bakterii na antybiotyki β-laktamowe cz.2; wpływ tetracykliny i ampicyliny na ekspresję genów na przykładzie operonu lac Escherichia coli

3. 15.01.2019 - Badanie tolerancji bakterii na antybiotyki β-laktamowe cz.3; Fenotypowe typowanie β-laktamaz enterobakterii cz. 1

4. 17.01.2019 - Fenotypowe typowanie β-laktamaz enterobakterii cz. 2