Termin kolokwium i egzaminu z Metod biotechnologicznych w ochronie środowiska

 
Kolokwium - 05.04.2018 (czwartek), godzina 12:15, sala 9B

Kolokwium poprawkowe -

Egzamin - 06.06.2018 (środa), godzina 10:00, sala 9B

Egzamin II termin oraz egzamin poprawkowy -