mgr Marta Piotrowska

doktorantka Zakładu Mikrobiologii Stosowanej

Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
pokój: 319A, III piętro
telefon: 55-41-320
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Tematyka badawcza:

Badanie molekularnych mechanizmów oporności na antybiotyki bakterii wyizolowanych ze środowisk wodnych

Zaplanowane badania dotyczą określenia rozpowszechnienia i różnorodności genów oporności na antybiotyki o kluczowym znaczeniu w medycynie i weterynarii wśród bakterii patogennych i oportunistycznych wyizolowanych z oczyszczalni ścieków i rzeki Wisły. Szczególnym zainteresowaniem zostały objęte bakterie z rodzaju Aeromonas, szeroko rozpowszechnione w środowiskach wodnych. Jako oportunistyczne patogeny nie stanowią realnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, jednakże ich potencjalna zdolność do transmisji genów oporności na antybiotyki do innych patogenów (np. E. coli) czyni ten rodzaj ciekawym modelem badawczym m.in. w rozprzestrzenianiu się genów oporności na β-laktamy. Badania te są wykonywane w Polsce po raz pierwszy, obecnie nie ma żadnych danych dotyczących różnorodności genów oporności na tetracykliny, makrolidy oraz cefalosporyny III generacji i karbapenemy wśród szczepów bakterii izolowanych z oczyszczalni ścieków i rzeki Wisły. Określenie poziomu rozpowszechnienia i stopnia zmienności badanych genów oporności na ww. antybiotyki w badanych środowiskach pozwoli w dalszej perspektywie na oszacowanie zagrożenia związanego z obecnością opornych szczepów bakterii w oczyszczalni ścieków dla zdrowia publicznego.

Publikacje:

  1. Piotrowska M., Przygodzińska D., Matyjewicz K., Popowska M. 2017. Occurrence and variety of β-lactamase genes among Aeromonas spp. isolated from urban wastewater treatment plant. Front. Microbiol.
  2. Piotrowska M., Rzeczycka M., Ostrowski R., Popowska M. 2017. Diversity of Antibiotic Resistance Among Bacteria Isolated from Sediments and Water of Carp Farms Located in a Polish Nature Reserve. Pol. J. Environ. Stud. Vol 26, No. 1 (2017), 239-252
  3. Piotrowska M., Popowska M. 2015, “Insight into the mobilome of Aeromonas strains”, Frontiersin Microbiology, DOI: 10.3389/fmicb.2015.00494 
  4. Piotrowska M., Popowska M. 2014. The prevalence of antibiotic resistance genes among Aeromonas species in aquatic environments. Annals of Microbiology DOI: 10.1007/s13213-014-0911-2

Konferencje:

  1. Piotrowska M, Popowska M, „Aeromonas spp. – β-lactamases resistance in wastewater treatment plant strains”, 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015) w Maastricht (Holandia) - 7-11.06.2015 - plakat
  2. Piotrowska M, Przygodzińska D, Krawczyk-Balska A, Popowska M, „Beta-lactamases resistance genes and their genomic localization intheenvironmental strains”, SETAC Europe 25th Annual Meeting w Barcelonie (Hiszpania) - 3-7.05.2015 - plakat
  3. Piotrowska M, Popowska M, „Analiza antybiotykowrażliwości bakterii z rodzaju Aeromonas wyizolowanych z miejskiej oczyszczalni ścieków”, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych w Toruniu - 22-23.03.2015 - plakat
  4. Piotrowska M, Zawieska I, „Badanie molekularnych mechanizmów oporności na antybiotyki β-laktamowe wśród bakterii wyizolowanych z oczyszczalni ścieków Czajka”, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014” we Wrocławiu- 11-12.09.2014 - referat 
  5. Piotrowska M, Trochimiak T, Pasek A, Rzeczycka M, Popowska M, „The prevalence of tetracycline, streptomycin and erythromycin resistance genes in bacteria isolated from fish ponds”, XXXIV Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika w Płocku - AQUA 2014 – 29-30.05.14 - plakat oraz referat

Projekty badawcze:

  1. Projekt NCN, konkurs PRELUDIUM 8, Nr 140000/501/GR-66-4953 (2015-2018); „Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczalni ścieków” Opiekun naukowy dr hab. M. Popowska.