mgr Aleksandra Błażejewska

doktorantka Zakładu Mikrobiologii Stosowanej

Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
pokój: 319A, III piętro
telefon: 55-41-320
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tematyka badawcza

Analiza plazmidów odpowiedzialnych za antybiotykooporność w glebie oraz zmian mobilomu i rezystomu spowodowaną modyfikacjami nawozu naturalnego.

Planowane badania dotyczą zbadania obecności w glebie i nawozach naturalnych obecności genów odpowiedzialnych za antybiotykooporność oraz zmian jakie zachodzą w mobilomie bakterii po odpowiedniej modyfikacji i zastosowaniu specjalnych preparatów. Istotna, z uwagi na rozprzestrzenianie się antybiotykooporności jest analiza plazmidów niosących geny oporności na określoną grupę antybiotyków oraz zweryfikowanie czy odpowiednie przetworzenie nawozów naturalnych (np. obornik) pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się tych plazmidów. Gleba i nawozy naturalne są środowiskiem, gdzie żyją zarówno bakterie autochtoniczne jaki i zymogenne, w tym również bakterie patogenne dla ludzi i zwierząt. Oba środowiska zostały zaklasyfikowane jako rezerwuary bakterii opornych na antybiotyki(ARB, ang.antibioticresistanancegenes) jak i genów oporności (ARG, ang. antibioticresistancegenes) obecnych na mobilnych elementach genetycznych. Ponad to wydaje się że jest to miejsce bytowania bakterii, które w 2017 roku zostały przez WHO wpisane na listę ,,patogenów priorytetowych” opornych na antybiotyki, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wykorzystywany ponownie jako nawóz pod uprawy obornik, jest źródłem nie tylko ARB ale również plazmidów, przenoszących geny oporności na drodze horyzontalnego transferu genów. Plazmidy te, jako mobilne elementy genetyczne, odgrywają istotną rolę w przenoszeniu i międzygatunkowym rozprzestrzenianiu się oporności i determinant wirulencji.Spodziewane wyniki badań pozwolą na zidentyfikowanie faktycznego ryzyka rozprzestrzeniania się genów antybiotykooporności poprzez horyzontalny transfer genów oraz sprawdzenie,czy przetworzenie nawozów naturalnych przyczyni się do wyeliminowania zarówno szczepów opornych na antybiotyki, jak i samych genów oporności.