Zajęcia Dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Grupy Badawczej Fizjologia Bakterii

Fizjologia bakterii - 1400-215FB

Prowadzący: Magdalena Popowska; Dorota Korsak, Agata Krawczyk-Balska

Skrócony opis przedmiotu: Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z szeroko pojętej fizjologii bakterii. Zasadniczym celem wykładu jest zwrócenie uwagi na powszechność występowania bakterii, ich różnorodność, związane z tym ogromne zróżnicowanie i możliwości metaboliczne, wpływ na środowisko w skali mikro i makro. Poruszane są także zagadnienia związane z mechanizmem działania różnych klas antybiotyków oraz bakteryjnej oporności, przedstawione są alternatywne drogi leczenia infekcji bakteryjnych w tym min. działanie substancji bioaktywnych, rolę pęcherzyków błonowych. Jako odrębne zagadnienie omawiana jest również terapia genowa, jej założenia, cele oraz stosowanie w praktyce klinicznej.

Czytaj więcej...

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - 1400-112MBTOS

Wykłady: Magdalena Popowska, Monika Radlińska (1 wykład)

Prowadzący grup: Magdalena Popowska, Dorota Korsak, Katarzyna Roeske, Agnieszka Kwiatek

Skrócony opis przedmiotu: Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów.

Czytaj więcej...