Zajęcia Dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Fizjologia Bakterii

Fizjologia bakterii - 1400-215FB

Prowadzący: Magdalena Popowska; Dorota Korsak, Agata Krawczyk-Balska

Skrócony opis przedmiotu: Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z szeroko pojętej fizjologii bakterii. Zasadniczym celem wykładu jest zwrócenie uwagi na powszechność występowania bakterii, ich różnorodność, związane z tym ogromne zróżnicowanie i możliwości metaboliczne, wpływ na środowisko w skali mikro i makro. Poruszane są także zagadnienia związane z mechanizmem działania różnych klas antybiotyków oraz bakteryjnej oporności, przedstawione są alternatywne drogi leczenia infekcji bakteryjnych w tym min. działanie substancji bioaktywnych, rolę pęcherzyków błonowych. Jako odrębne zagadnienie omawiana jest również terapia genowa, jej założenia, cele oraz stosowanie w praktyce klinicznej.

Czytaj więcej...

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - 1400-112MBTOS

Wykłady: Magdalena Popowska, Monika Radlińska (1 wykład)

Prowadzący grup: Piotr Golec, Dorota Korsak, Agnieszka Kwiatek, Katarzyna Roeske

Skrócony opis przedmiotu: Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów.

Czytaj więcej...

Bakterie, wirusy a człowiek - 1400-215BWC-OG

Prowadzący: Magdalena Popowska (1 wykład)

Skrócony opis wykładu: „Alternatywa dla antybiotyków, czyli leki z ..... apteki”.

Narastająca antybiotykooporność bakterii na stosowane w medycynie, weterynarii i rolnictwie antybiotyki zmusza do poszukiwania leków alternatywnych. Naturalne „leki” zwalczające infekcje bakteryjne i wirusowe, m.in. związki roślinne, żywność funkcjonalna, szczepionki. Nowe odkrycia w dziedzinie mikrobiologii i biotechnologii, które mogą zostać wykorzystane do leczenia zakażeń wywołanych szczepami bakterii opornych na antybiotyki.