dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

telefon: 55-41-420
pokój: 419a/A, IV piętro
zajęcia: Fizjologia bakterii -1400-215FB, 1400-215FB-W, koordynator przedmiotu

Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska - 1400-112MBTOS, koordynator przedmiotu

Dyrektor Instytutu Mikrobiologii UW w kadencji 2016-2020

Członek Komitetu Koordynacyjnego Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2020 -2026

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny - Nauki Biologiczne

Kierownik Zakładu Fizjologii Bakterii

in English see the file

Dydaktyka

Przedmiot fakultatywny Fizjologia bakterii - koordynator przedmiotu, prowadzący wybrane wykłady i ćwiczenia (patrz zakładka Dydaktyka i Pliki do pobrania)

Przedmiot obowiązkowy Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - koordynator przedmiotu prowadzący wykłady i wybrane ćwiczenia (patrz zakładka Dydaktyka i Pliki do pobrania)

Studia podyplomowe (prowadzenie wykładów i ćwiczeń z wybranych przedmiotów)

 • Podyplomowe studia Ochrony Środowiska, Kierownik - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 • Podyplomowe studia w zakresie: mikrobiologia, higiena, środowisko - bezpieczeństwo i jakość w praktyce przemysłowej - Kierownik - prof. dr hab. K. Brzostek

Tematyka badawcza

I. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki

 • Badanie mechanizmów oporności bakterii żyjących w środowisku naturalnym (gleba, woda) oraz bytujących w oczyszczalniach ścieków i odchodach zwierząt hodowlanych: drób, trzoda chlewna, bydło
 • Bioróżnorodność, Metagenom i Rezistom środowisk naturalnych oraz zanieczyszczonych antropogenicznie
 • Charakterystyka plazmidów niosących geny oporności, kluczowych dla rozprzestrzeniania antybiotykooporności
 • Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny bakterii Gram-dodatnich dla leków nowej generacji

II. Alternatywa dla leków w zwalczaniu m.in. fitopatogenów

 • Badanie specyficzności bakteriocyn i oddziaływania bakterii, które je wytwarzają z bakteriami patogennymi dla roślin, zwierząt i ludzi

III. Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny bakterii Gram-dodatnich dla leków nowej generacji

 •  Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy
 •  Badanie fizjologicznej funkcji wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes
 •  Charakterystyka hydrolaz mureiny L. monocytogenes (enzymów hydrolizujących wiązania w mureinie bakteryjnej ściany komórkowej), ich specyficzność substratowa oraz właściwości i regulacja ekspresji

Spółka typu spin out

 • Spółka Uniwersytetu Warszawskiego, utworzona w styczniu 2016 roku: BACTrem Sp z o.o. z siedzibą: 02-096 Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1, pokój 419b/A (IV piętro); www.bactrem.pl; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; KRS: 0000595465; REGON: 363472373.

Prezes Zarządu: dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.

Działalność BACTrem Sp. z o.o.

 • Badania Naukowe i Prace Rozwojowe w dziedzinie Biotechnologii

 • Tworzenie Nowych Technologii na potrzeby środowiska i rolnictwa ekologicznego

 • Rekultywacja środowisk zanieczyszczonych - wód, gruntów, ziemi i odpadów

Komitety redakcyjne czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym

 1. Popowska Magdalena, Editorial Board of Frontiers in Environmental Science, Wastewater Management
 2. Popowska Magdalena, Topic Editor, Frontiers in Microbiology, Research Topic: Aeromonas: a jack of all trades
 3. Popowska Magdalena, Topic Editor, Frontiers in Microbiology, Research Topic: Surface Proteins of Gram-Positive Bacteria - Array of Opportunities

Udział w konsorcjach i porozumieniach badawczych, sieciach naukowych

 1. JPIAMR Surveillance Network call 2018,. 7th JPIAMR Call for Networks: Wildlife, Agricultural soils, Water environments and antimicrobial resistance - what is known, needed and feasible for global Environmental Surveillance (WAWES), reg. no. 2018-06325, start- 2019.
 2. Popowska Magdalena, Członek Międzynarodowego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Akcją COST- ES1403: New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS), 2014-2018, (http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/Actions/ES1403?management)
 3. Popowska Magdalena, Członek Międzynarodowego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Akcją COST- TD0803: Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe (DARE), 2010 - 2014.

Zespół projektowy powołany do realizacji zadań badawczych w projekcie JPIAMR: Międzynarodowy konkurs Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (https://www.jpiamr.eu/; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-jpiamr). Projekt pod tytułem: INART- "Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain". 2017. Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021.

Skład Zespołu:

Kierownik projektu - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.

Adiunkci: dr Magdalena Zalewska; dr hab. Anna Grudniak (ZGB)

Doktoranci: mg Aleksandra Błażejewska; mgr Agnieszka Czapko

Aktualnie realizowane projekty badawcze (lista wszystkich projektów znajduje się poniżej)

 1. Projekt międzynarodowy w ramach działania BiodivERsA Call 2018. Projekt „ANTIVERSA – Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment”, 2020. Okres realizacji: kwiecień 2020- marzec 2023. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 2. Projekt międzynarodowy w ramach konkursu Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (JPIAMR). Projekt „INART- Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain”, 2017.  Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz. 

Publikacje - wybrane

 1. Augustyniak A., Cendrowski K., Grygorcewicz B., Joanna Jabłońska J., Paweł Nawrotek P., Martyna Trukawka M., Ewa Mijowska E., Popowska M. 2020. The Response of Pseudomonas aeruginosa PAO1 to 3 UV-activated Titanium Dioxide/Silica Nanotubes. International Journal of Molecular Sciences (MDPI) 221(20), 7748; https://doi.org/10.3390/ijms21207748
 2. Piotrowska M., Dziewit L., Ostrowski R., Chmielowska C., Popowska M. 2020. Molecular characterization and comparative genomics of IncQ-3 plasmids conferring resistance to various antibiotics isolated from a wastewater treatment plant in Warsaw (Poland). Antibiotics (MDPI) 9(9) 613; https://doi.org/10.3390/antibiotics9090613
 3. Marano, R.B.M.; Fernandes, T.; Manaia, C.M.; Nunes, O.; Morrison, D.; Berendonk, Th.U.; Kreuzinger, N.; Telson, T.; Corno, G.; Fatta-Kassinos, D.; Merlin, Ch. ; Topp, E.; Jurkevitch, E.; Henn, L.; Scott, A.; Heβ, S.; Slipko, K.; Laht, M.; Kisand, V.; Di Cesare, A.; Karaolia, P.; Michael, S.G. ; Petre, A.L.; Rosal, R.; Pruden, A.; Riquelme, V.; Agüera, A.; Esteba, B.; Luczkiewicz, A.; Kalinowska, A.; Leonard, A.; Gaze, W.H.; Adegoke, A.A. ; Stenstrom, T.A. ; Pollice, A.; Salerno, C.; Schwemer, C.U. ; Krzeminski, P.; Guilloteau, H.; Donner, E.; Drigo, B.; Libralato, G.; Guida, M.; Bürgmann, H.; Beck, K.; Garelick, H.; Tacão, M.; Henriques, I.; Martínez-Alcalá, I.; Guillén-Navarro, J.M.; Popowska, M.; Piotrowska, M.; Quintela-Baluja, M.; Bunce, J.T.; Polo-López, M.; Nahim- Granados, S.; Pons, M.-N.; Milakovic, M.; Udikovic-Kolic, N.; Ory, J.; Ousmane, T.; Caballero, P.; Oliver, A.; Rodriguez-Mozaz, S.; Balcazar, J.L.; Jäger, Th.; Schwartz, Th.; Yang, Y.; Zou, S.; Lee, Y.; Yoon, Y.; Herzog, B.; Mayrhofer, H.; Prakash, O.; Nimonkar, Y.; Heath, E.; Baraniak, A.; Abreu-Silva, J.; Choudhury, M.; Munoz, L.P.; Krizanovic, S.; Brunetti, G.; Maile-Moskowitz, A.; Brown, C.; Cytryn, E. 2020. A global multinational survey of cefotaxime-resistant coliforms in urban wastewater treatment plants. Environment international (ISSN 0160-4120), 144:106035. doi:10.1016/j.envint.2020.106035
 4. Krzemiński P., Markiewicz Z., Popowska M. 2020. Chapter 1 – ‘Entry routes of antibiotics and antimicrobial resistance in the environment', Pages 1-26. Chapter in book: ‘Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes (Springer International Publishing), eBook ISBN 978-3-030-40422-2, doi:10.1007/978-3-030-40422-2
 5. Zalewska M., Popowska M. 2020. Chapter 6 – ‘Antimicrobial/antibiotic resistance genes due to manure and agricultural waste applications’, Pages 139-161. Chapter in book: ‘Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes (Springer International Publishing), 2020, eBook ISBN 978-3-030-40422-2, doi:10.1007/978-3-030-40422-2
 6. Markiewicz Z., Popowska M. 2020. Chapter 14 – ‘Fate of antibiotics and AMR/ARGs in the Environment’, Pages 297-318. Chapter in book: ‘Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes (Springer International Publishing), 2020, eBook ISBN 978-3-030-40422-2, doi:10.1007/978-3-030-40422-2
 7. Krzemiński P., Popowska M. 2020. Chapter 19 - 'Treatment technologies for removal of antibiotics, antibiotic resistance bacteria and antibiotic resistant genes', Pages 415-434. Chapter in book: ‘Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes (Springer International Publishing), 2020, eBook ISBN 978-3-030-40422-2, doi:10.1007/978-3-030-40422-2
 8. Vermassen A., Leroy S., Talon R.,  Provot Ch., Popowska M., Desvaux M. 2019. Cell Wall Hydrolases in Bacteria: Insight on the Diversity of Cell Wall Amidases, Glycosidases and Peptidases Toward Peptidoglycan. Frontiers in Microbiology 10:331, https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00331
 9. Goryluk-Salmonowicz A., Popowska M. 2019. Occurrence of the co-selection phenomenon in non-clinical environments. Advancements of Microbiology 58 (4), 433-445, doi: 10.21307/PM-2019.58.4.433
 10. Piotrowska M., Kowalska S., Popowska M. 2019. Diversity of -lactam resistance genes in gram-negative rods isolated from a municipal wastewater treatment plant.   Annals of Microbiology 69 (6),  591-601
 11. Mąka Ł, Maćkiw E., Stasiak M., Wołkowicz T., Kowalska J., Postupolski J., Popowska M. 2018. Ciprofloxacin and nalidixic acid resistance of Salmonella spp. isolated from retail food in Poland. International Journal of Food Microbiology. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.03.012
 12. Paspaliari D., Kastbjerg V., Ingmer H., Popowska M., Larsen M. 2017. Expression of chitinases in Listeria monocytogenes is influenced by lmo0327 that encodes an internalin-like protein. Applied and Environmental Microbiology. 83, 22. doi: 10.1128/AEM.01283-17
 13. Cytryn E., Markiewicz Z., Popowska M. 2017. Chaper Title: Antibiotics and Antibiotics Resistance Genes dissemination in soils, pp. 145-184. Book Title: Antibiotics and Antibiotics Resistance Genes in Soils. Book Subtitle: Monitoring, Toxicity, Risk Assessment and Management. M.Z. Hashmi, V. Strezov, A. Varma (Eds.), Springer International Publishing. Series: Soil Biology, Vol. 51, 2017, eBook ISBN 978-3-319-66260-2; doi: 10.1007/978-3-319-66260-2
 14. Piotrowska M., Przygodzińska D., Matyjewicz K.,Popowska M.2017. Occurrence and variety of β-lactamase genes among Aeromonas spp. isolated from urban wastewater treatment plant. Front. Microbiol. 8:863. doi: 10.3389/fmicb.2017.00863
 15. Wysocka A., Olszyna A., Komorowska I., Popowska M. 2017. Nitrozwiązki aromatyczne - charakterystyka i metody biodegradacji. Postępy Mikrobiologii. 56, 3, 289–305.
 16. Popowska M., Krawczyk-Balska M., Ostrowski R., and Desvaux M. 2017. InlL from Listeria monocytogenes is involved in biofilm formation and adhesion to mucin.  Front. Microbiol. 8:660. doi: 10.3389/fmicb.2017.00660
 17. Popowska M. Antybiotykooporność w środowisku naturalnym - przyczyny i konsekwencje. 2017. Kosmos 2017 Tom 66, Numer 1 (314)
 18. Piotrowska M., Rzeczycka M., Ostrowski R., Popowska M. 2017. Diversity of Antibiotic Resistance Among Bacteria Isolated from Sediments and Water of Carp Farms Located in a Polish Nature Reserve. Pol. J. Environ. Stud. Vol 26, No. 1 (2017), 239-252
 19. Mąka Ł, Popowska M. 2016. Antimicrobial resistance of Salmonella spp. isolated from food. Rocz Panstw Zakl Hig. 67(4):343-358.
 20. Piotrowska M. and Popowska M. 2015. Insight into the mobilome of Aeromonas strains. Frontiers in Microbiology, 6:494. doi: 10.3389/fmicb.2015.00494
 21. Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H., Modzelewska M., Popowska M. 2015. Resistance to sulphonamides and dissemination of sul genes among Salmonella spp. isolated from food in Poland. Foodborne Pathogens and Disease. 12:383-389. doi:10.1089/fpd.2014.1825
 22. Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H., Popowska M. 2015. Antimicrobial resistance of Salmonella strains isolated in Poland from food other than meat. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 22(3):403-408.
 23. Piotrowska M. and Popowska M. 2014. The prevalence of antibiotic resistance genes among Aeromonas species in aquatic environments. Annals of Microbiology. doi: 10.1007/s13213-014-0911-2.
 24. Renier S., Chagnot C., Deschamps J., Caccia N., Szlavik J., Joyce S.A., Popowska M., Hill C., Knøchel S., Briandet R., Hébraud M., Desvaux M. 2014. Inactivation of the SecA2 Protein Export Pathway in Listeria monocytogenes Promotes Cell Aggregation, Impacts Biofilm Architecture and Induces Biofilm Formation in Environmental Condition. Environmental Microbiology; 15(9).
 25. Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H., Pawłowska K., Popowska M. 2014. Antimicrobial susceptibility of Salmonella strains isolated from retail meat products in Poland between 2008 and 2012. Food Control; 36(1):199-204.
 26. Cantas L., Shah S.Q.A., Cavaco L.M., Manaia C., Walsh F., Popowska M., Garelick H., Bürgmann H., Sørum H. 2013. A brief multi-disciplinary review on antimicrobial resistance in medicine and its linkage to the global environmental microbiota. Frontiers in Microbiology, doi:10.3389/fmicb.2012.00106
 27. Popowska M., Krawczyk-Balska A. 2013. Broad-host-range IncP-1 plasmids and their resistance potential. Frontiers in Microbiology, doi: 10.3389/fmicb.2013.00044
 28. Krawczyk-Balska A., Popowska M. 2012. Markiewicz Z. Re-evaluation of the significance of penicillin binding protein 3 in the susceptibility of Listeria monocytogenes to beta-lactam antibiotics. BMC Microbiol. 12(1):57.
 29. Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B. 2012. Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3):1434-1443.
 30. Popowska M., Osińska M., Rzeczkowska M.2012. N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase (NagA) of Listeria monocytogenes EGD, an essential enzyme for the metabolism and recycling of amino sugars. Arch. Microbiol. 194(4):255-68.
 31. Markiewicz Z., Popowska M. 2011. An Update on Some Structural Aspects of the Mighty Miniwall Pol. J. Microbiol. 60(3):181-186.
 32. Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M., Łopaciuk A.2010. The impact of environmental contamination with antibiotics on levels of resistance in soil bacteria. Journal of Environmental Quality. 39(5):1679-87.
 33. Kurek A., Grudniak A., Szwed M., Klicka A., Samluk Ł., Wolska K.I., Janiszowska W. and Popowska M. 2010. Oleanolic acid and ursolic acid affect peptidoglycan metabolism in Listeria monocytogenes. Antonie van Leeuwenhoek. 97:61-68.
 34. Popowska M., Kusio M., Szymańska P., Z. Markiewicz. 2009. Inactivation of the wall-associated de-N-acetylase (PgdA) of Listeria monocytogenes results in greater susceptibility of the cells to induced autolysis. J. Microbiol. Biotechnol. 9; 19(9): 932-945.
 35. Popowska M. and Z. Markiewicz. 2006. Characterization of protein Lmo0327 of Listeria monocytogenes with murein hydrolase activity. Arch. Microbiol.186: 69-86.
 36. Popowska M., Olszak M. and Z. Markiewicz. 2006. Susceptibility of Listeria monocytogenes strains isolated from frozen vegetables to antibiotics inhibiting muirein synthesis and to disinfectants. Pol. J. Microbiol. 55: 279-288.
 37. Korsak D., Popowska M. and Z. Markiewicz. 2005. Analysis of the Murein of a Listeria monocytogenes EGD Mutant Lacking Functional Penicillin BindingProtein 5 (PBP5). Pol. J. Microbiol. 54: 339-342.
 38. Popowska M. and Z. Markiewicz. 2004. Murein-Hydrolyzing Activity of Flagellin FlaA of Listeria monocytogenes. Pol. J. Microbiol. 53: 237-241.
 39. Popowska M. and Z. Markiewicz. 2004. Classes and Functions of Listeria monocytogenes Surface Proteins. Pol. J. Microbiol. 52: 75-88.
 40. Popowska M.2004. Analysis of the Peptidoglycan Hydrolases of Listeria monocytogenes: Multiple Enzymes with Multiple Functions. Pol. J. Microbiol. 53: 29-34.
 41. Popowska M., Kłoszewska M., Górecka S., Markiewicz Z. 1999. Autolysis of Listeria monocytogenes. Acta Microbiol Pol. 48: 141-52.
 42. Popowska M., Pancer K., Markiewicz Z. 1997. Structure of cell envelope components of the primary and secondary forms of Xenorhabdus luminescens. Acta Microbiol Pol. 46: 19-25.
 43. Popowska M., Dziechniarz K., Paterczyk B. 1993. Different DNA-binding proteins in the primary and secondary forms of Xenorhabdus luminescens. Acta Microbiol Pol. 42: 15-21.

Konferencje naukowe - wybrane

 1. Piotrowska M., Ostrowski R., Chmielowska C., Popowska M. 2018. Beta-lactamase resistance plasmids among gram-negative rods from munincipal wastewater treatment plant. International Conference on Xenobiotics in the Urban Water Cycle, XENOWAC II, 10th to 12th October 2018. Poster presentation
 2. Ostrowski R., Popowska M. 2018. Quo vaditis antibiotics - can murein hydrolases replace you? International Sopot Youth Conference 2018 - 25-26.05.18 Sopot, Polska
 3. Ostrowski R., Popowska M. 2017. Role of Lmo1216 in growth and biofilm formation of Listeria monocytogenes. 7th Congress od European Microbiologists FEMS – 9-13.07.2017 Valencia, Hiszpania.
 4. Ostrowski R., Popowska M. 2015. General properties of two new murein hydrolases from Listeria monocytogenes. " Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology""DiagMol 2015" Warszawa - 28.11.2015 
 5. Ostrowski R., Popowska M. 2015. Aplikacyjne zastosowanie hydrolaz mureiny. Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska Łódź - 24-25.10.2015 - plakat
 6. Popowska M. 2015. Bacterial consortium (BACTREM) for the soil bioremediation - removal of aromatic nitro compounds and petroleum derivatives. SETAC Europe 25th Annual Meeting in Barcelona, Spain (3-7 May, 2015). Poster presentation
 7. Ostrowski R., Wach H., and Popowska M. 2015. Characterization of Lmo1521 and Lmo2591 murein hydrolases from Listeria monocytogenes. 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015) 7-11 June 2015 in Maastricht. Poster presentation
 8. Piotrowska M. and Popowska M. 2015. Aeromonas spp. – β-lactamases resistance in wastewater treatment plant strains. 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015) 7-11 June 2015 in Maastricht. Poster presentation
 9. Piotrowska M., Przygodzińska D., Krawczyk-Balska A. and Popowska M. 2015. Beta-lactamases resistance genes and their genomic localization in environmental strains. SETAC Europe 25th Annual Meeting in Barcelona, Spain (3-7 May, 2015). Poster presentation
 10. Piotrowska M., Popowska M. 2015. Analysis of the susceptibility of Aeromonas strains isolated from municipal wastewater treatment plant. I Torunskie PhD Students Symposium of Natural Sciences. Toruń, Poland 20-22.03.2015. Poster presentation
 11. Ostrowski R., Chrzanowska N., Tarnowska A., Popowska M. 2015. Characterization of Lmo1521 and Lmo2591 murein hydrolases from Listeria monocytogenes. I Torunskie PhD Students Symposium of Natural Sciences. Toruń, Poland 20-22.03.2015, Oral presentation
 12. Piotrowska M., Trochimiak T., Pasek A., Rzeczycka M, Popowska M.: Rozpowszechnienie genów oporności na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę wśród bakterii izolowanych ze stawów rybnych. XXXIV Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014, Płock 29-30.05.14, Poster and oral presentation
 13. Popowska M., Mąka Ł., Maćkiw E., Ścieżyńska H. Pawłowska K. Antimicrobial resistance of Salmonella strains isolated from meat products from retail in Poland. The V International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology. 2013. Madrid, Spain, Poster presentation
 14. Popowska M., Krawczyk-Balska A., Korsak D. Prevalence of tetracycline and streptomycin resistance in the wastewater treatment plant. The V International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology. 2013. Madrid, Spain, Poster presentation
 15. Krawczyk-Balska A., Korsak D., Popowska M. Resistance to sulfonamides determined by sul genes among bacteria isolated from "Czajka" wastewater treatment plant in Warsaw, Poland. The V International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology. 2013. Madrid, Spain, Poster presentation
 16. Popowska M. Prevalence of Tetracycline Resistance in the Wastewater Treatment Plant. Wastewater reuse applications and contaminants of emerging concern - Limassol, 13-14 Wrzesień 2012, Cypr. NORMAN Network, DARE-EU COST Action TD0803 and NIREAS-IWRC, Oral presentation
 17. Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M., Walsh F., Duffy B. 2011. Tetracycline, streptomycin and erythromycin resistance in soil bacteria. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Poster presentation
 18. H. Buergmann, N. Czekalski, H.-P. Grossart, V. Kisand, A. Lupo, C.M. Mania, M. Popowska, T. Schwartz, F. Walsh, T.U. Berendonk. 2011. COST Action TD0803 'Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe'. Antibiotic resistance as an emerging environmental contaminant. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Oral presentation
 19. Popowska M., Desvaux M., Chrzanowska N., Tarnowska A.2011. The role of Listeria monocytogenes EGD murein hydrolases Lmo1521 and Lmo2591 in autolysis and biofilm formation. XIII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology – IUMS 2011, Topic: General Microbiology (B-25), Sapporo, Japan, Poster presentation
 20. Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M., Walsh F., Duffy B. 2011. Tetracycline, streptomycin and erythromycin resistance in soil bacteria. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Topic: Antibiotic resistance and resistome, Geneva, Switzerland, Poster presentation
 21. H. Buergmann, N. Czekalski, H.-P. Grossart, V. Kisand, A. Lupo, C.M. Mania, M. Popowska, T. Schwartz, F. Walsh, T.U. Berendonk. 2011. COST Action TD0803 'Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe'. Antibiotic resistance as an emerging environmental contaminant. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Topic: Antibiotic resistance and resistome, Geneva, Switzerland, Oral presentation
 22. Krawczyk-Balska, A., M. Popowska. 2011. Effect of lmo1941 knock-out on the structure of cell wall and susceptibility of Listeria monocytogenes to β-lactam antibiotics. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Topic: Microbial cell biology and cell structure, Geneva, Switzerland, Poster presentation
 23. Popowska M., Biesaga M., Markiewicz Z. 2009. GlcNac deacetylases in Listeria monocytogenes play an essential role in the physiological functions of the bacterial cell wall. 3rd Congress of European Microbiologists - FEMS 2009. Gothenburg, Sweden, Poster presentation
 24. Popowska M. and Czajka A.2009. The role of internalins Lmo0732 and Lmo2026 of Listeria monocytogenes EGD with mucin binding domain in biofilm formation. 3rd Congress of European Microbiologists - FEMS 2009. Gothenburg, Sweden, Poster presentation
 25. Korsak D., Popowska M., Markiewicz Z. 2009. Contribution of Penicillin-Binding Protein 5 and Lmo2812 of Listeria monocytogenes EGD to cell morphology and antibiotic resistance. 3rd Congress of European Microbiologists - FEMS 2009. Gothenburg, Sweden, Poster presentation
 26. Popowska M., K. Pappelbaum. 2008. Sensitivity to drugs of Listeria monocytogenes strains isolated from food. XXVI Congress of Polish Society of Microbiologists; Szczecin, Poland, Poster presentation
 27. Miernik A., Rzeczycka M., Łopaciuk A., Popowska M. 2008. Wpływ wybranych antybiotyków na mikroorganizmy w środowisku glebowym. XXVI Congress of Polish Society of Microbiologists; Szczecin, Poland, Poster presentation
 28. Popowska M., Kusio M., Szymańska P.2008. An essential role for GlcNAc deacetylases in Listeria monocytogenes for the functioning of the bacterial wall. XXVI Congress of Polish Society of Microbiologists; Szczecin, Poland, Poster presentation
 29. Popowska M.2005. „Analysis of the Peptidoglycan Hydrolases of Listeria monocytogenes: Multiple Enzymes with Multiple Functions” Congress of CEMERA „Intracellular Parasitism: Biology and Pathogenesis. University of Warsaw. Warsaw, Poland, Oral presentation.
 30. Olszak M., M. Popowska, K. Pappelbaum. 2005. Characteristics of Listeria monocytogenes isolates from the frozen and fresh foods. I Congress of Scientific Committee of Microbiology PAN; W.J.H. Kunicki- Goldfinger. Warsaw, Poland, Poster presentation

Nazwiska studentów, których wyniki zostały wykorzystane w podanych publikacjach i doniesieniach konferencyjnych zostały podkreślone.

Projekty badawcze

 1. Projekt międzynarodowy w ramach działania BiodivERsA Call 2018. Projekt „ANTIVERSA – Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment”, 2020. Okres realizacji: kwiecień 2020- marzec 2023. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 2. Projekt międzynarodowy w ramach konkursu Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (JPIAMR). Projekt „INART- Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain”, 2017.  Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz. 
 3. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 6 miesięcy, 2017. Kierownik projektu dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 4. Projekt NCN, konkurs PRELUDIUM 8, Nr 140000/501/GR-66-4953 (2015-2018); „Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczalni ścieków” Opiekun naukowy dr hab. M. Popowska.
 5. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), 2015. Kierownik projektu dr hab.M. Popowska.
 6. Projekt NCN, 2013/09/B/NZ6/00710 (2014-2017). Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej. Kierownik projektu dr hab.M. Popowska. Tytuł: "Charakterystyka hydrolaz ściany komórkowej patogennej bakterii Listeria monocytogenes oraz ich udział w formowaniu biofilmu"
 7. Projekt w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POiG). Wniosek nr WND-POIG. 01.03.02-00-083/12. Kierownik projektu dr hab.M. Popowska. Tytuł: "Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby"
 8. Projekt NCN, 2011/01/N/NZ9/00197 (2011-2014; 36 m-cy) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH). Opiekun naukowy dr hab. M. Popowska. Tytuł: „Badanie oporności szczepów Salmonella wyizolowanych z żywności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki”
 9. Projekt badawczy MNISW, międzynarodowy, niewspółfinansowany na lata: sierpień 2010 – 2013, 741/N-COST/2010/0, w ramach Programu COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (http://www.cost.esf.org), Akcja TD0803 pt. „Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe”. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Kierownik projektu dr M. Popowska. Tytuł: „Geny oporności na antybiotyki występujące w bakteriach izolowanych ze środowisk naturalnych oraz ścieków i stawów hodowlanych – identyfikacja, rozpowszechnienie oraz zdefiniowanie nośników genetycznych warunkujących ich horyzontalny transfer”
 10. Projekt badawczy MNISW - N303 3467 33 (2007 - 2009 r.; 24 m-ce), Instytut Mikrobiologii UW, Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Kierownik projektu dr M. Popowska, Charakterystyka deacetylaz GlcNAc uczestniczących w modyfikacji mureiny Listeria monocytogenes - badanie roli w ochronie patogena przed muramidazami komórek fagocytarnych.

Patenty i zgłoszenia patentowe

Popowska M., Komorowska I., Boszczyk-Maleszak H. 2012.
Zgłoszenie patentowe pt.: Kompozycja szczepów zawierająca: Stenotrophomonas sp. szczep 2L, Stenotrophomonas sp. szczep 5L, Stenotrophomonas sp. szczep 6L, Stenotrophomonas sp. szczep 3N, Achromobacter sp. szczep 4P, Arthrobacter sp. szczep 1N, Brevundimonas sp. szczep 2N, Brevundimonas sp. szczep 5N, Brevundimonas sp. szczep 6N, Pseudomonas sp. szczep 3G, Pseudomonas sp. szczep 4G, zdeponowana pod numerem – numer depozytu KKP 2041p., szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycję szczepów, zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej do usuwania z gleby zanieczyszczeń i sposób oczyszczania gleby.

Popowska M., Komorowska I., Boszczyk-Maleszak H. 2014.

Zgłoszenie patentowe pt.: Composition of bacterial strains, bioremediation mixture and use of this composition for the removal of contaminants from the soil and the method for purifying the soil contaminants

Zgłoszenia

 • W Urzędzie Patentowym RP, czerwiec 2012r., nr P 399388
 • Faza międzynarodowa, maj 2013r., nr PCT/IB2013/001060
 • Faza w Stanach Zjednoczonych, styczeń 2014r., USA/14163711
 • Chiny, Rosja, Ukraina, Białoruś - Patent Application No: CPCH1462997P, 2014143121, 201413384, 20140642 - 2014

Patenty

 • Polska - PL219151B1 (2014)
 • USA - US 9,012,200 (2015)
 • Europejski Urzęd Patentowy EP 2788512 (2015). Walidacja w 7 krajach: Francja (FR), Litwa (LT), Łotwa (LV), Niemcy (DE), Słowenia (SI), Czechy (CZ), Słowacja (SK).
 • Ukraina - 110449 (2015)
 • Rosja - RU 2 601 155 (2016)
 • Chiny - ZL201380028059.5 (2016)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda J.M. Rektora UW I° (zespołowa) za pracę dydaktyczną – Warszawa, 1996
 • Nagroda J.M. Rektora UW II° (zespołowa) za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2005
 • Nagroda J.M. Rektora UW III° (zespołowa) za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2006
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej III° – Warszawa, 2010
 • Nagroda J.M. Rektora UW III° (indywidualna) za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2010
 • Nagroda przyznawana przez The American Society for Microbiology (ASM) za pracę: Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B. 2012. Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3):1434-43. Epub 2011 Dec 27; DOI:10.1128/AAC.05766-11. Artykuł ten został wybrany jako jeden z trzech w Marcu 2012 r., spośród wszystkich w tym miesiącu publikowanych prac w 13 czasopismach zrzeszonych w ASM, do zaprezentowania w formie skróconego opisu/wywiadu w prasie amerykańskiej oraz na różnych stronach www. Antibiotic resistant bacteria proliferate in agricultural soils. ASM Press Release 2012 Mar. (http://www.asm.org/index.php/news-room/tip0312b.html)
 • Srebrny medal w kategorii wynalazków uniwersyteckich zdobyty podczas iENA - 66 Międzynarodowej Wystawy „Pomysły- Wynalazki- Nowe Produkty” (http://www.iena.de/en/home.html)
 • Nagroda J.M. Rektora UW (zespołowa) za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2014
 • Stypendium J.M. Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2015
 • Nagroda J.M. Rektora UW (zespołowa) za wybitne osiągnięcia naukowe – Warszawa, 2015
 • Nagroda J.M. rektora UW (zespołowa) za wybitne osiągnięcia naukowe - Warszawa, 2017
 • Stypendium J.M. Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe - Warszawa, 2018

Współpraca naukowa

 • Współpraca naukowa w ramach COST (ang. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), Tytuł Akcji „New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)",  2014-2018. 
 • Współpraca naukowa w ramach COST (ang. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Tytuł Akcji „Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe” (DARE), w latch 2009-201.3
 • dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA Clermont-Ferrand research center, Department of Microbiology and Food Chain, UR454 Microbiology, Francja
 • dr Fiona Walsh - National University of Ireland, Maynooth, Ireland
 • prof. Edward Topp, University of Western Ontario, Canada
 • dr Eddie Cytryn - Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, Volcani Center, Agricultural Research Organization, Israel
 • dr Isabel Henriques - Biology Department, University of Aveiro, Portugal

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Niemcy, Max Planck Institut fuer Entwicklungsbiologie - stypendium naukowe 1993 (3 miesiące), praca na stanowisku – Asystent
 • Belgia, Vrije Universiteit Brussel - program TEMPUS 1994 (3 miesiące), praca na stanowisku – Asystent
 • Niemcy, Max Planck Institut fuer Entwicklungsbiologie - stypendium naukowe 1995 (3 miesiące), praca na stanowisku – Asystent
 • Francja, INRA CR de Clermont-Ferrand – wymiana naukowa od 2008 roku, praca na stanowisku – Ekspert