dr Dorota Korsak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon: 55-41-326
pokój: 325A, III piętro
zajęcia: Fizjologia bakterii -1400-215FB, 1400-215FB-W; Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska - 1400-112MBTOS

Tematyka badawcza

  • Badanie częstości występowania oporności na antybiotyki/chemioterapeutyki, detergenty oraz metale ciężkie bakterii przenoszonych drogą pokarmową (np. Listeria monocytogenes, termotolerancyjne bakterie z rodzaju Campylobacter) oraz bakterii bytujących w środowisku

  • Badanie molekularnych mechanizmów oporności.

Publikacje 

1.Niciński K,E. Witkowska,D. Korsak, K. Noworyta, J. Trzcińska-Danielewicz, A. Girstun, A. Kamińska. 2019. Photovoltaic cells as a highly efficient system for biomedical and electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy analysis. RSC Advances, 9:576–591

2.Korsak D., C. Chmielowska, M. Szuplewska, D. Bartosik. 2019. Prevalence of plasmid-borne benzalkonium chloride resistance cassette bcrABC and cadmium resistance cadA genes in nonpathogenic Listeria spp. isolated from food and food-processing environments. International Journal of Food Microbiology, 290:247–253

3.Szosland-Fałtyn A., B. Bartodziejska, J. Krolasik, B. Paziak-Domańska, D. Korsak, M. Chmiela. 2018. The Prevalence of Campylobacter spp. in polish poultry meat. Polish Journal of Microbiology, 67:117–120

4.Witkowska E., D. Korsak, A. Janeczek, A. Kowalska, A. Kamińska. 2018. Strain - level typing and identification of bacteria - novel approach for SERS active plasmonic nanostructures. Analytical and Bioanalytical Chemistry,410:5019–5031


5.Witkowska E., D.Korsak, A. Kowalska, M. Księżopolska-Gocalska, J. Niedziółka-Jönsson, E. Roźniecka, W. Michałowicz, P. Albrycht, M. Podrażka, R. Hołyst, J. Waluk, A. Kamińska. 2017. Surface-enhanced Raman spectroscopy introduced into the International Standard Organization (ISO) regulations as an alternative method for detection and identification of pathogens in food industry. Analytical and BioanalyticalChemistry, 409:1555–1567

6.Witkowska, E., D. Korsak, A. Kowalska, M. Księżopolska-Gocalska, J. Niedziółka-Jönsson, E. Roźniecka, W. Michałowicz, P. Albrycht, M. Podrażka, R. Hołyst, J. Waluk, A. Kaminska, Surface-enhanced Raman Scattering introduced into the International Standard Organization (ISO) regulations as an alternative method for detection and identification of pathogens in food industry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2016 Dec 21. doi: 10.1007/s00216-016-0090-z.

7.Korsak D., M. Szuplewska. 2016. Characterizaton of nonpathogenic Listeria species isolated from food and food processing environment. International Journal of Food Microbiology, 238:274-280
8.Korsak D., A. Krawczyk-Balska. 2016. Rifampicin and rifabutin resistant Listeria monocytogenes strains isolated from food products carry mutations in rpoB gene. Foodborne Pathogens and Disease,13(7):363-368

9.Maćkiw E, M. Modzelewska, Ł. Mąka, H. Ścieżyńska, K. Pawłowska, J. Podstupolski, D. Korsak. 2016.Antimicrobial resistance profiles of Listeria monocytogenes isolated from ready-to-eat products in Poland in 2007-2011. Food Control, 59:7-11

10.Korsak D., E. Maćkiw, E. Rożynek, M. Żyłowska, 2015. Prevalence of Campylobacter spp. in retail chicken, turkey, pork, and beef meat in Poland between 2009 and 2013. Journal of Food Protection, 78(5):1024-1028

11.Krawczyk-Balska A, D. Korsak, M. Popowska. 2014. The surface protein Lmo1941 with LysM domain influences cell wall structure and susceptibility o Listeria monocytogens to cephalosporins. FEMS Microbiology Letters, 357(2):175-183

12.Rożynek E., E. Maćkiw, W. Kamińska, K. Tomczuk, M. Antos-Bielska, K. Dzierżanowska-Fangrat, D.Korsak. 2013. Emergency of macrolide-resistant Campylobacter strains in chicken meat in Poland and the resistance mechanism involved. Fodborne Pathogenes Diseases, 10(7):655-660

13.Korsak D., A. Borek, S. Daniluk, A. Grabowska, K. Pappelbaum. 2012. Antimicrobial susceptibilities of Listeria monocytogenes strains isolated from food and food processing environment in Poland. International Journal of Food Microbiology, 158:203–208

14.Maćkiw E., D. Korsak, K. Rzewuska, K. Tomczuk, E. Rożynek. 2012. Antibiotic resistance in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from food in Poland. Food Control, 23:297-301

15.Maćkiw E., K. Rzewuska, K. Stos, M. Jarosz, D. Korsak. 2011. Occurrence of Campylobacter spp. in poultry and poultry products for sale on the polish retail market. Journal of Food Protection, 74:986-989.

16.Maćkiw E., D.Korsak, K. Tomczuk, K. Rzewuska, K. Stos. Poultry meat in Poland-risk of prevalence of antibiotic resistance in Campylobacter spp. 2011. Annals of nutrition and metabolism, 58 (Suppl 3):229-229

17.Maćkiw E., D.Korsak, K. Tomczuk, K. Stoś. 2011. Ocena stopnia kontaminacji bakteriami Campylobacter sp. produktów drobiarskich dostępnych w handlu detalicznym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV, 3:678-682

18.Korsak D., Z. Markiewicz, G.O Gutkind, J.A Ayala. 2010. Identification of the full set of Listeria monocytogenes penicillin-binding proteins and characterization of PBPD2 (Lmo2812). BMC Microbiology, 10:239

19.Maćkiw E., K. Rzewuska, K. Tomczuk, D. Korsak. 2009. Oporność na ciprofloksacynę i tetracyklinę szczepów Campylobacter spp. izolowanych z produktów drobiarskich. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV, 3:588-592

20.Rożynek, E., K, Dzierzanowska-Fangrat, D. Korsak, P. Konieczny, S. Wardak, J. Szych, M. Jarosz and D. Dzierzanowska. 2008. Comparison of antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from humans and chicken carcasses in Poland Journal of Food Protection, 71:602-607

21.Grabińska-Łoniewska A., G. Wardzynska, E. Pajor, D. Korsak, K. Boruń. 2007. Transmission of specyfic groups through water distribution system. Polish Journal of Microbioliology, 56:129-138

22.Korsak D., S. Liebscher, W. Vollmer.2005. Susceptibility to antibiotics and ß-lactamase induction in murein hydrolase mutants of Escherichia coli. Antimicrobial Agents and Chemotheraphy, 49:1404-1409

23.Korsak D., W. Vollmer, Z. Markiewicz. 2005. Listeria monocytogenes EGD lacking penicillin-binding protein 5 (PBP5) producer a thicker cell wall. FEMS Microbiology Letters, 251:281-288

24.Korsak D., M. Popowska, Z. Markiewicz. 2005. Analysis of the murein of a Listeria monocytogenes EGD mutant lacking functional penicillin binding protein 5 (PBP5). Polish Journal of Microbiology, 54:339-342

25.Rożynek E., K. Dzierżanowska-Fungrat, P. Jóźwiak, J. Popowski. D. Korsak, D. Dzierżanowska. 2005. Prevalence of potential virulence markers in Polish Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates obtained from hospitalized children and from chicken carcasses. Journal of Medical Microbiology, 54:615-619

26.Korsak D, J. Popowski, E. Rożynek. 2004. Występowanie markerów zjadliwości iam w szczepach Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z tusz drobiowych. Roczniki PZH, 55:307-312.

27.Korsak D., M. Siwińska, J. Zawadzka, Z. Markiewicz. 2002. The penicillin- binding proteins of Listeria monocytogenes - a re-evaluation. Acta Microbiologica Polonica, 51:5-12.

28.Pawelec, D. P., D. Korsak, A. Wyszyńska, E. Rożynek, J. Popowski, E. K. Jagusztyn-Krynicka, 2000. Genetic diversity of the Campylobacter genes coding immunodominant proteins. FEMS Microbiology Letters, 185: 43-49.

29.Popowski, J., A. Łękowska-Kochaniak, D. Korsak, D. The incidence of heat tolerant Campylobacter in rivers and lakes of the Warsaw region. 1997. Roczniki PZH, 48(3):253-262

30.Korsak D., J. Popowski. 1997. Campylobacter jejuni in coccoid form does not reverse into spiral form in chicken guts. Acta Microbiologica Polonica, 46: 409-412

31.Korsak D., J. Popowski. 1996. Detection of the coccoid form of Campylobacter jejuni with the use of polymerase chain reaction. Acta Microbiologica Polonica, 45 (3-4):305-308

Patenty

Zgłoszenie patentowe P.416927, 2016 „Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp. Cronobacterspp. oraz Listeriamonocytogenes w żywności”.

Zgłoszenie patentowe P.426643, 2018 „Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana lub w jej połączeniu z pomiarami elektrochemicznymi”.

Współpraca naukowa

• Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, Zakład Fotochemii
  i Spektroskopii
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej
  i Analitycznej, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
• Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Pracownia Analizy Przepływowej
  i Chromatografii
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Genetyki Bakterii Uniwersytet Warszawski
• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Żywności


Wyróżnienia

1. Nagroda zespołowa Jego Magnificencji Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe, 2017
2. Nagroda indywidualna III stopniaJego Magnificencji Rektora UW za osiągnięcia naukowe, 2012
3. Nagroda zespołowa I stopniaJego Magnificencji Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe, 2005
4. Stypendium naukowe Jego Magnificencji Rektora UW w roku akademickim 2007-2008 (za osiągnięcia naukowe
   w latach 2005-2006)


Udział w międzynarodowych konferencjach tematycznych

1. Bzura J., D. Korsak, R. Koncki. „Urease activity assay in flow analysis format”, XIV Flow Analysis. Bangkok, Tajlandia, 2018
2. Witkowska E., D. Korsak, K. Niciński, A. Janeczek, A.A. Kowalska, A. Kamińska. „Strain-level typing and identification of bacteria – a novel approach for SERS active plasmonic nanostructures”. 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS). Jeju, Korea Południowa, 2018
3. Chmielowska C., M. Szuplewska, D. Korsak, D. Bartosik.„The role of transposable elements in shaping the structure of Listeria spp. plasmids”. International Plasmid Biology Conference. Seattle, StanyZjednoczone, 2018
4. Gasik J., M. Gwiazdoń, D. Korsak, S. Pikuła, M. Biesaga „Application of LC-MS/MS to in vitro study of phenolic acids degradation in the presence of probiotics”, 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. Komarno, Słowacja, 2018
5. Gwiazdoń M., J. Gasik, D. Korsak, M. Biesaga. „In vitro profiling of microbial metabolism of phenolic acids using LC-MS/MS”. 17th ISSB,
Ohrid, Macedonia, 2017
6. Gwiazdoń M., J. Gasik, D. Korsak, M. Biesaga. „Application of LC-MS/MS to in vitro profiling of microbial-derived metabolites of chlorogenic, caffeic and ferulic acids” 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Praga, Czechy, 2017
7. Korsak D., M. Popowska, A. Krawczyk-Balska. „Resistanceto sulfonamidesdeterminedbysulgenesamongbacteria isolated fromwastewater treatment plant"Czajka" in Warsaw, Poland”. BioMicroWorld2013. V International Conference on Environmental, Industrial, and Applied Microbiology. Madryt, Hiszpania, 2013
8. Rożynek E., D.Korsak, W.Kamińska, E. Maćkiw, K. Dzierzanowska-Fangrat. „Mechanisms of macrolide resistance in Polish Campylobacter jejuni and C. coli strains isolated from chicken meat, 2006–2009”. 21 Congress of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and the International Society of Chemotherapy. Mediolan, Włochy, 2011
9. StreszczenieopublikowanewClinical Microbiology and Infection, Vol. 17, Suppl. S4, 682.
10. Maćkiw E., D.Korsak,K.Tomczuk, K. Rzewuska, K. Stoś. „Poultry meat in Poland-risk of prevalence of antibiotic resistance in Campylobacter spp.” 11th European Nutrition Conference (FEMS). Madryd, Hiszpania, 2011
11. StreszczenieopublikowanewAnnals of Nutrition and Metabolism, 58 (Suppl3):229.
12. Tomczuk K., E. Maćkiw, D. Korsak, K. Rzewuska. „Occurrence of Campylobacter spp. in pork, beef and poultry meat available in retail trade in Poland”.3rdMoniQA International Conference „Food Safety and Consumer Protection”. Warna, Bułgaria, 2011
13. Korsak D. „Antimicrobial susceptibilities of Listeria monocytogenes strains isolated from 2003 to 2010 in Poland”. 4th FEMS Congress of European Microbiologists. Advancing Knowledge on Microbes. Genewa, Szwajcaria, 2011
14. MaćkiwE., D. Korsak, K. Tomczuk K. Rzewuska. „Antibiotic resistance in Campylobacter spp. isolated from poultry products in Poland” 3rd MoniQA International Conference „Food Safety and Consumer Protection”. Warna, Bułgaria, 2011
15. Korsak D., M. Popowska, Z. Markiewicz.„Contribution of penicilling-binding protein 5 and Lmo2812 of Listeria monocytogenes EGD to cell morphology, and antibiotic resistance”. 3rd FEMS Congress of European Microbiologists. Göteborg, Szwecja, 2009
16. Maćkiw E., D. Korsak, K. Rzewuska. „Occurrence of Campylobacter sp. in chicken carcassses available in retail trade in Poland”. 1st MoniQA International Conference “Increasing trust in rapid analysis for food quality and safety”. Rzym, Włochy, 2008
17. Korsak D., G.O. Gutin, J.A. Ayala. „Identification of the whole set of PBPs of the food-borne pathogen Listeria monocytogenes by binding of fluorescent antibiotics.” VII Reunión del Grupo MicrobiologiaMolecular. Kadyks, Hiszpania, 2008
18. Rożynek E., K. Dzierżanowska-Fungrat, P. Jóźwiak, D. Korsak, D. Dzierżanowska, J. Popowski. „Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from children and chickens in Poland. 12th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms – CHRO. Aarhus, Dania, 2003

Udział w krajowych konferencjach tematycznych

1. Gasik J., M. Gwiazdoń, D. Korsak, S. Pikuła, M. Biesaga. „Degradacja wybranych kwasów fenolowych przez probiotyki”. X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, 2018
2. Maćkiw E., D. Korsak, K. Tomczuk, K. Stoś. „Ocena stopnia kontaminacji bakteriami Campylobacter sp. produktów drobiarskich dostępnych w handlu detalicznym”. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Aspekty zdrowotne żywności i żywienia”. Białystok, 2011
3. Maćkiw E., K. Rzewuska, K. Tomczuk, D. Korsak.„Oporność na ciprofloksacynę i tetracyklinę szczepów Campylobacterspp. izolowanych z produktów drobiarskich”. XX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne pt., Jakość zdrowotna żywności i żywienia oraz przedmiotów użytku". Warszawa, 2009
4. Maćkiw E., D. Korsak, E. Rożynek. „Ocena stopnia kontaminacji tuszek drobiowych bakteriami z rodzaju Campylobacter”. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 2008
5. Korsak D., K. Galek, A. Podsiad, A. Siewierska-Puchlerska. „Charakterystyka funkcjonalna niskocząsteczkowych białek wiążących penicylinę ListeriamonocytogensEGD – potencjalnych celów działania antybiotyków β-laktamowych”. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 2008
6. Rożynek E., M. Antos-Bielska, E.A. Trafny, D. Korsak, D. Dzierżanowska. „Molekularna analiza porównawcza szczepów Campylobacterjejuniizolowanych od dzieci z objawami biegunki oraz z próbek tusz handlowych kurcząt”. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin, 2008

7. Popowski J., D. Korsak. „Badania kokoidalnych form Campylobacterjejuni za pomocą PCR i mikroskopu elektronowego”. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 2000
8. Korsak D., Z. Markiewicz, J. Popowski. „Charakterystyka białek wiążących penicylinę (PBP) Listeriamonocytogenes EGD”. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 2000


Udział w obecnie realizowanych projektach badawczych

1. Grant FNP (Team-Tech) „Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych” Projekt realizowany w latach 2018-202

2. Grant NCN 2016/21/B/NZ8/00383 „Określenie roli mobilnego DNA w kształtowaniu pangenomu bakterii z rodzaju Listeria(Firmicutes). Projekt realizowany w latach 2017-2019