Studenci

Studenci Grupy Badawczej Fizjologia Bakterii w ramach pracy licencjackiej zobowiązani są odbyć co najmniej miesięczne "praktyki" w Zakładzie, polegające na włączeniu się w prace eksperymentalne studentów II roku studiów magisterskich uzupełniających (MU). Dzięki temu studenci mają możliwość zapoznania się z pracownikami jak również poznania wybranych metod badawczych oraz sprzętu laboratoryjnego. W ramach licencjatu studenci opracowują teoretycznie przydzielony przez opiekuna temat.

Studenci Studiów MU zobowiązani są do uczestniczenia w seminariach oraz do wykonania pracy badawczej, zgodnie z tematem ustalonym z promotorem pracy magisterskiej. Przed obroną pracy magisterskiej (zwykle początek czerwca) odbywa się sesja plakatowa, na której, studenci prezentują wyniki oraz wnioski swoich prac badawczych. Studenci, których wyniki zostały włączone do publikacji naukowej lub prezentacji (plakatu) zgłoszonej na Konferencję są uwzględniani jako współautorzy.

Jak pisać prace licencjackie i magisterskie?

Prace studentów Grupy Badawczej Fizjologia Bakterii