Studenci

Studenci Zakładu Fizjologia Bakterii w ramach pracy licencjackiej zobowiązani są odbyć co najmniej miesięczne "praktyki" w Zakładzie, polegające na włączeniu się w prace eksperymentalne studentów II roku studiów magisterskich uzupełniających (MU). Dzięki temu studenci mają możliwość zapoznania się z pracownikami jak również poznania wybranych metod badawczych oraz sprzętu laboratoryjnego. W ramach licencjatu studenci opracowują teoretycznie przydzielony przez opiekuna temat. Istnieje również możliwość wykonania pracy eksperymentalnej.

Studenci Studiów MU zobowiązani są do uczestniczenia w seminariach oraz do wykonania pracy badawczej, zgodnie z tematem ustalonym z promotorem pracy magisterskiej. Studenci, których wyniki zostały włączone do publikacji naukowej lub prezentacji (plakatu) zgłoszonej na Konferencję są uwzględniani jako współautorzy.

Jak pisać prace licencjackie i magisterskie?